Mustafa Kemal Paşa’nın  ‘Kutsal İstiklâl Yürüyüşü’ (6)

 

Sakarya Zaferi, Millî Mücadele’de Türk’lerin aldığı en önemli dönemeçlerden biridir. Eğer bu savaş kaybedilseydi düşmanın Ankara’ya ilerlemesi konusunda hiçbir engel kalmayacaktı ve Türkler için her şey bitecekti. 
Hatta savaşın en sıkıntılı anlarında Meclis’in Kayseri’ye ya da Konya’ya taşınması bile düşünülmüştü. Yani durum o kadar kritikti. 

Sakarya Savaşı’nda pek çok kahraman subayımız şehit düştü. Zaten Sakarya zaferinin bir adı da “Zabitler Savaşı”dır. 

Bu meydan muharebesinin zaferle sonuçlanmasının ardından Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa’yı Müşir (Mareşal) rütbesi ile taltif ederek çok kıymetli olan Gazi unvanını verdi.

***

Türk ordusu Sakarya Zaferi’nin kazanılmasından sonra bozguna uğrayan Yunan ordusunu Eskişehir-Afyon hattına kadar takip edebilmişti. Daha ileri gidilmesi için ordunun lojistik imkânları yetersizdi. 

Meclis’te bulunan bir grup Sakarya Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa’yı sürekli sıkıştırarak taarruza geçirmesini istiyordu. Fakat genel bir saldırıya geçilmesi için hazırlıkların tamamlanmadığını bilen Mustafa Kemal Paşa bu baskılara göğüs geriyordu.  
Bu arada da nihai savaşın hazırlıklarını çok fazla kimseye haber vermeden gizlice yürütüyordu.

Hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Mustafa Kemal Paşa Ağustos sonunda büyük taarruzu yapmaya karar vermişti. Bu kararı sadece İsmet, Fevzi ve Kâzım Karabekir Paşalara söylemişti.

Mustafa Kemal Paşa, yapılan hazırlıkları yerinde görmek ve kumandanlarla görüşmek için değişik gerekçeler yaratarak cepheye ziyarete gidiyordu. Bu gerekçeleri yaratmasının sebebi de düşmanın dikkatini çekmemekti. Yapılacak taarruz planına son şeklini vermek üzere kumandanların Akşehir’e çağrılması gerekiyordu.

Bu toplantıyı maskelemek için de 28 Temmuz 1922 tarihinde ordular arası bir futbol maçı düzenlendi. Böylelikle fırsat yaratılarak plana son şekli bütün üst düzey kumandanların katılımıyla verilmiş oldu.

Mustafa Kemal Paşa savaş hazırlıklarını ve kumandanlarla yaptığı toplantıları gizli tuttuğu gibi savaşa katılmak için Ankara’dan ayrılmasını da aynı biçimde gizli tuttu. 

Dış dünyanın savaşın başlayacağını anlamaması için Mustafa Kemal Paşa’nın Çankaya’da bir çay toplantısı tertip edeceği söylendi. Tüm Ankara’ya bu duyuru yapıldı; dolayısıyla hiç kimse savaşın 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü yapılacağını anlayamadı. 

Cumartesi gününün seçilmesinin bir önemli sebebi de batılı ülkeler için hafta sonu tatili olmasaydı. Bu plan da başarıya ulaştı. Çünkü Yunanları bu savaşa kışkırtıp piyon olarak kullanan İngilizler ancak 3 gün sonra savaştan haberdar oldular.  
Zaten Gazi Paşa 26 Ağustos günü Ankara’nın tüm telgraf bağlantısını kestirerek dış dünyayla tüm bağlantıyı koparmıştı.

 

 

 

 

 

 

  • Mehmet S. Nane

  • 13 Ağustos 2020

Sayfayı Paylaş

Yorumlar

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşın

leaf-right
leaf-right